ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Η Δημοκρατική Αναγέννηση συνηγορεί στην άποψη που εκφράζεται από επιφανή εκπρόσωπο της ελληνικής ναυτιλίας περί της ανάγκης υποστήριξης της ναυτικής παιδείας στην Ελλάδα. Ο αριθμός των Ελλήνων ναυτικών φθίνει δραματικά στα ελληνόκτητα πλοία. Οι Έλληνες ναυτικοί από 140.000 στη δεκαετία του ’50 σήμερα αριθμούν λιγότερους από 20.000, ενώ ο συνολικός αριθμός αλλοδαπών απασχολούμενων στα ελληνικά πλοία υπερβαίνει τις 200.000. Γι’ αυτό απαιτείται μια εθνική, συλλογική εκστρατεία για ν’ αποφύγουμε την αποκοπή της ελληνικής ναυτιλίας από τον εθνικό κορμό, αποδίδοντας ιδιαίτερα φροντίδα στην παιδεία, δημόσια και ιδιωτική, ώστε οι νέοι μας να στραφούν στο ναυτικό επάγγελμα στελεχώνοντας πλοία και γραφεία.

Scroll to Top