Θα ξημερώσουν καλύτερες μέρες!

του Στέλιου Παπαθεμελή*

«Όλα τα ΄χε η Μαριωρή, ο φερετζές τής έλειπε», λέει ο λαός μας. Και ιδού η βαρύγδουπη είδηση: ο πρωθυπουργός μας συγκρότησε «Επιτροπή Εθνικής Στρατηγικής για την ιδιότητα τών ΛΟΑΤΚΙ», «παρενδωτικοί», τραβεστί, ομοφυλόφιλοι κλπ. ομοίων). Θου Κύριε φυλακήν τω στόματί μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου! Τα σχόλια περιττεύουν… Βουνό που φαίνεται κολαούζο δεν θέλει.

Η Τουρκία (ξανά)γλύτωσε τις κυρώσεις. Ούτως ή άλλως οι «εντεταλμένοι» είναι εξ ορισμού απρόθυμοι να επιβάλουν κυρώσεις, πολλού γε και δη όταν πρόκειται για την «πεφιλημένη» τους Τουρκία. Αλλά πού θα πάει, «έσεται ήμαρ»!! Θα ξημερώσουν καλύτερες μέρες. Ας παραδειγματισθούμε από τις ηρωίδες τής Εξόδου του Μεσολογγίου:

Ακόμη ζωντανές παραμένουν οι μνήμες γυναικών που φόρεσαν στολές ανδρικές στη νύκτα τής Εξόδου. «Και το εξής λίαν συγκινητικόν δια τους χρόνους μας συνέβη εσχάτως εν Μεσολογγίω: Προ τινών ημερών απεβίωσεν γραία, ήτις είδε την ένδοξον Έξοδον τού Μεσολογγίου, εκινδύνευσεν, ηγωνίσθη. Προ του θανάτου της, ον προέβλεπε, συνεχώς μιαν εντολήν έδιδεν τοις περί αυτήν και προανεκουφίζετο εκ της ιδέας ότι θα εκτελεσθή αύτη: έδιδεν εντολή να μην την ενδύσωσιν άλλα ενδύματα, όταν θα την κηδεύσωσιν, ει μη εκείνα άτινα θα εύρισκον εις το βάθος ωρισμένου κιβωτίου, όπερ να ανοίξωσιν άμα αποθάνη. Ούτω και ευλαβώς έπραξαν οι οικείοι της, άμα η γραία έκλεισε τα όμματα. Ηνοιξαν το κιβώτιον, και τι εύρον; Ενδυμασίαν πλήρη παληκαρίου, φουστανέλλαν λευκήν και τα χρυσά όπλα της ζωγραφικής στολής, ην νεάνις, εικοσαέτις αμαζών, η νυν νεκρά γραία είχε φορέσει αγωνισθείσα ως ανήρ γενναίως» (Εφημερίδα Στοά, 9 Ιουνίου 1880).

* Πρόεδρος Δημοκρατικής Αναγέννησης

E-mail: stpapathemelis@gmail.com

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Δημοκρατία» 27.03.2021

Scroll to Top