Νέο Εθνικό Συμβούλιο Ανασυγκρότησης της Δημοκρατικής Αναγέννησης

Δελτίο Τύπου της Δημοκρατικής Αναγέννησης

Στο πλαίσιο της διαδικασίας ανασυγκρότησης της Δημοκρατικής Αναγέννησης συγκροτείται με εισήγηση της Πολιτικής Γραμματείας Εθνικό Συμβούλιο Ανασυγκρότησης με συμβουλευτικό ρόλο σε ζητήματα πολιτικού σχεδιασμού και οργάνωσης του κόμματος.

Σήμερα έχουμε τη χαρά να ανακοινώσουμε τους πρώτους 40 συμμετέχοντες στο συμβουλευτικό αυτό όργανο, αποτελούμενο κυρίως από νέα πρόσωπα αλλά και παλαιότερα στελέχη του κόμματος, με επιδίωξη να υπάρξει σύντομα διεύρυνση της σύνθεσης του οργάνου, ενόψει και της σύγκλησης εντός των επόμενων μηνών Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης.

Θα ακολουθήσει άμεσα ανακοίνωση των νέων νομαρχιακών επιτροπών της Αναγέννησης καθώς και ο ορισμός τομεαρχών ανά τομέα πολιτικής.

Στο νέο Εθνικό Συμβούλιο Ανασυγκρότησης συμμετέχουν οι:

Παπαδόπουλος Παύλος, Βαμβακάς Δημήτριος, Κοτόρκης Βασίλειος, Μαχάς Δημήτριος, Μπράβος Αθανάσιος, Νιάνιος Ευάγγελος, Ηλιάδης Χαράλαμπος, Λευθεριώτης Βασίλειος, Καρατάσος Νικόλαος, Καλέμης Ευάγγελος, Γαρδικιώτης Αθανάσιος, Δελής Γρηγόριος, Δημητρίου Σπύρος, Αργυριάδης Χαράλαμπος, Καφουσόπουλος Φώτιος, Λαζάνης Χαράλαμπος, Μητσογιάννης Αργύριος, Μιχαήλ Ιωάννης, Παναγιωτακόπουλος Ιωάννης, Παντούλας Θεόδωρος, Αλεξόπουλος Ιωάννης, Πλατανίδης Φώτιος, Αρβανιτάκης Αλέξανδρος, Γκούμας Δημοσθένης, Καναπίτσα Ελένη, Μανουσόπουλος Αθανάσιος, Μπανιτσιώτης Ιωάννης, Οικονόμου Μαρία, Παπαδόπουλος Γεώργιος, Φάρος Δημήτριος, Σκαβάτσος Μενέλαος, Χόνδρος Γεώργιος, Αντωνίου Αθανάσιος, Κτενάς Δημήτριος, Λέζος Παναγιώτης, Κορδαλή Μαρία, Αναστασάκης Μηνάς, Χατζηαναστασίου Γεώργιος, Κουτεντάκη Ειρήνη, Σταυρακάκης Αναστάσιος.

Scroll to Top