Συγκρότηση Οργανωτικής Επιτροπής 3ου Συνεδρίου της Δημοκρατικής Αναγέννησης

Με απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας της Δημοκρατικής Αναγέννησης αποφασίστηκε η συγκρότηση της Οργανωτικής Επιτροπής του 3ου Τακτικού Συνεδρίου του κόμματος που θα διεξαχθεί στις 30 Ιανουαρίου 2022.

Πιο συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η κάτωθι σύνθεση της Οργανωτικής Επιτροπής:

 

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής: Παντούλας Θεόδωρος

Αντιπρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής: Αρβανιτάκης Αλέξανδρος

 

Ομάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγράμματος και Επικοινωνίας:

Παντούλας Θεόδωρος (συντονιστής)

Παναγιωτακόπουλος Γιάννης

Δημητρίου Σπύρος

Μπράβος Αθανάσιος

Νιάνιος Ευάγγελος

 

Ομάδα Οργανωτικού και Κινητοποίησης

Αρβανιτάκης Αλέξανδρος (συντονιστής)

Παπαδόπουλος Γεώργιος

Πλατανίδης Φώτης

Σταυρακάκης Τάσος

Μαχάς Δημήτριος

Βαμβακάς Δημήτριος

Μπράβος Αθανάσιος

Μήττας Ηλίας

Scroll to Top