Δημογραφική Αναγέννηση

Αγωνιζόμαστε για την δημογραφική αναγέννηση του ελληνικού λαού

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κομισιόν, το 2070 ο πληθυσμός της της Ελλάδας θα έχει μειωθεί στα 7.7 εκατομμύρια, με τους ηλικιωμένους να αποτελούν το 63,1%, το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη.

Κάτω από αυτά τα δεδομένα, το δημογραφικό πρόβλημα αποτελεί το σημαντικότερο εθνικό και κοινωνικό μας ζήτημα που χρήζει γενναίας αντιμετώπισης, αν θέλουμε να επιβιώσουμε ως έθνος. Προφανώς η επίλυσή του δεν βρίσκεται στην κατεύθυνση που προσανατολίζονται οι ελλαδικές κυβερνήσεις των τελευταίων δεκαετιών, προσδοκώντας στην μετατροπή του ελληνικού λαού σε πληθυσμό, ο οποίος θα αυξάνεται μέσω της ενσωμάτωσης μεταναστευτικών ρευμάτων. Αγωνιζόμαστε για την ανάδειξη της ελληνικής οικογένειας σε θεμέλιο και στυλοβάτη της κοινωνίας, με έμφαση στην ειδική μεταχείριση των πολυτέκνων και τριτέκνων οικογενειών.

Απαιτούμε:

α) Ειδικό επίδομα για τις μητέρες δύο τέκνων ισόποσο με το επίδομα ανεργίας, ασχέτως με το εάν εργάζονται ή όχι, ακατάσχετο και μη συμψηφίσιμο με οποιοδήποτε άλλο επίδομα δικαιούνται. Προσαύξηση του επιδόματος αυτου κατά 70% γιά κάθε επιπλέον τέκνο.
β) Κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών των πολύτεκνων μητέρων μέχρι την συνταξιοδότησή τους, αν επιλέξουν να μην συνεχίσουν να εργάζονται, προκειμένου να μεγαλώσουν τα παιδιά τους.
γ) Φορολογικές ελαφρύνσεις αντίστοιχα για κάθε παιδί μετά το πρώτο.
δ) Θέσπιση ειδικού ταμείου πρόνοιας των ελληνίδων μητέρων.
ε) Εξομοίωση των αδειών εγκυμοσύνης του ιδιωτικού τομέα με τις αντίστοιχες του δημοσίου. Κάλυψη από το κράτος του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους των εργαζόμενων εγκύων του ιδιωτικού τομέα, καθ’ όλη την διάρκεια της άδειας εγκυμοσύνης.

Ο πλούτος που παράγει ο ελληνικός λαός με τεράστιες θυσίες, δικαιούται να τον βλέπει να αξιοποιείται κατά προτεραιότητα για την στήριξη των οικογενειών και όχι για την ανακεφαλαιοποίηση παρασιτικών τραπεζών.

Scroll to Top