Πολιτική Γραμματεία

δα 2

Παντούλας Θεόδωρος

Πρόεδρος

Αρβανιτάκης Αλέξανδρος

Γενικός Γραμματέας

Παναγιωτακόπουλος Ιωάννης

Εκπρόσωπος Τύπου

Παπαδόπουλος Γεώργιος

Γενικός Διευθυντής

Σταυρακάκης Αναστάσιος

Γραμματέας Οργανωτικού

Βαβουράκης Βασίλειος

Υπεύθυνος Λεκανοπεδίου

Μπράβος Αθανάσιος 

Υπεύθυνος Βορείου Ελλάδος

Μήττας Ηλίας 

Αναπληρωτής Υπεύθυνος Βορείου Ελλάδος

Βαμβακάς Δημήτριος

Δημητρίου Σπυρίδων

Νιάνιος Ευάγγελος

Scroll to Top